Aplikacja webowa z sektora ochrony środowiska

Aplikacja webowa z sektora ochrony środowiska

Cel projektu

Celem projektu było stworzenie aplikacji webowej pozwalającej gromadzić i śledzić dane z różnych sektorów działalności wszelkich firm w zakresie emisji CO2 na rynku Brytyjskim. Dodatkowo aplikacja na podstawie zebranych danych generuje rekomendacje dotyczące możliwości redukcji śladu węglowego na poszczególnych etapach funkcjonowania firmy oraz określa cele i czas potrzebny do osiągnięcia neutralności węglowej.

Jakie były nasze zadania?

  • Opracowanie sposobu zbierania danych od użytkownikówzgodnie z założeniami biznesu
  • Opracowanie sposobu kategoryzacji i wizualizacji danych
  • Realizacja działań w praktyce w oparciu o praktyki UXUI Design

Jakie metody badawcze zastosowaliśmy?

  • Research

Trudność tego etapu polegała na tym, iż na rynku nie było kompleksowego produktu, który nie tylko potrafił policzyć ślad węglowy ale i zaplanować jego redukcję. Research musieliśmy podzielić na kilka etapów i rozłożyć na czynniki pierwsze główne funkcje produktu nad którym pracowaliśmy.

  • Paper prototyping

Na tym etapie definiowaliśmy w jaki sposób aplikacja musi zbierać dane od firm, które chcą zredukować ślad węglowy tak aby było to wygodne oraz w jaki sposób zwizualizować zebrane dane.

  • Guerrilla testing

Testowanie rozwiązań nakreślonych na etapie paper prototyping.

  • Wireframing

Nasze pomysły zaczęliśmy  przenosić najpierw na papier z wykorzystaniem metody paper prototyping gdzie walidowaliśmy rozwiązania a następnie stopniowo przenosiliśmy pomysły najpierw na makiety low-fidelity a później hi-fi.

  • UI Design

Ostatnim etapem był UI design

Research

Ten etap nie był łatwy, ponieważ produktu, który byłby bliźniaczy lub podobny nie było na rynku. Przez to musieliśmy podzielić pracę na kilka kroków. Proces gromadzenia danych miał swój etap analizy rozwiązań w innych produktach cyfrowych, tak samo późniejsza wizualizacja zebranych danych.

Wnioski

Aplikacje, których funkcjonalności postanowiliśmy zgłębić mocniej, bazują na zbieraniu danych, generowaniu podsumowania oraz wizualizacji danych. Były to aspekty, które budowały całą aplikacje nad którą pracowaliśmy. Na tym etapie nasze pomysły na to, jak ma być zbudowany produkt ewoluowały i zaczęły podążać w kierunku w którym finalnie aplikacja została zaprojektowana.

Paper prototyping

Biorąc pod uwagę potrzeby zdecydowaliśmy, że gromadzenie danych opracuje bazując na wizardach, które dodatkowo będą podzielone na osobne kategorie zbieranych danych. Dzięki temu nie angażujemy usera tak bardzo dając możliwość wypełniania ankiet, przerwania i powrotu w dowolnym momencie do miejsca w którym zakończył przekazywanie informacji.

 

W kontekście finalnej wizualizacji zebranych danych i przekazaniu rekomendacji proces projektowy był złożony z uwagi na dużą ilość różnorodnych danych, których wizualizacja musiała być czytelna i przejrzysta.

 

Etap gromadzenia danych:

Wireframing

Pierwsze makiety wykonaliśmy na papierze bazując na pomysłach i efektach prac z etapu paper prototyping. Kolejnym etapem były makiety hi-fi, które wykonałem już na komputerze.

 

Etap gromadzenia danych:

Etap wizualizacji danych:

Wnioski

Etap gromadzenia danych

Podczas testów, przeprowadzonych według wcześniej przygotowanego scenariusza użycia, zaobserwowaliśmy, że użytkownicy sprawnie poruszali się po prototypie i nie zgłaszali problemów z użytecznością. Elementem na który zwrócili uwagę była mnogość pytań i konieczność konsultacji z wieloma osobami. O ile rozumieli, że te dane są potrzebne to wskazali dużą liczbę osób, jakie należy zaangażować, aby przekazać pełne dane. Motywowali to tym, że jedna osoba w firmie nie zna wszystkich szczegółów i często musieliby kontaktować się z różnymi działami a następie konieczne byłoby wprowadzenie konkretnych danych. W odpowiedzi postanowiliśmy wprowadzić narzędzie, które umożliwi dołączanie osób do konkretnych pytań poprzez adres e-mail. Dzięki temu wypełnienie wszystkich ankiet potrzebuje znacznie mniej czasu.

 

Etap wizualizacji danych

Na tym etapie dostaliśmy feedback o nierozumieniu niektórych słów (profesjonalna nomenklatura). W ramach tego zdecydowałem o dodaniu sekcji ze słownikiem i szerszym wyjaśnieniem niektórych elementów.

UI Design

Bazując na feedbacku zebranym na etapie testów opracowaliśmy UI Design kompletnej aplikacji.

 

Etap gromadzenia danych

Etap wizualizacji danych

Podsumowanie

Cały projekt był bardzo angażujący i nowością dla nas była wizualizacja i kategoryzacja danych na taką skalę.

Interesujące? Porozmawiajmy!

Patryk Jedynak

Business Lead & Product Designer