Aplikacja mobilna dla kierowców ciężarówek

Aplikacja mobilna dla kierowców ciężarówek

Cel projektu

Zleceniodawcą tego projektu była firma, która na rynku Amerykańskim opracowała system analizujący sytuacje na rynku transportowym, ruchy na giełdzie, wahania cen paliw oraz zmienne kwestie podatkowe w każdym ze stanów USA. Na tej podstawie dostarczają dane, które pozwalają dużym firmom transportowym i spedycjom śledzić stawki za kilometr z punktu A do punktu B uwzględniając wahania rynkowe. Skraca to czas potrzebny na wycenę frachtu minimalizując ryzyko straty.

 

Naszym zadaniem było stworzenie aplikacji mobilnej dla kierowców ciężarówek, którzy pracują na zasadzie jednoosobowej działalności gospodarczej aby z poziomu telefonu mogli wycenić fracht np. z Los Angeles do Chicago. Założeniem było to, aby aplikacja była maksymalnie prosta i intuicyjna.

Jakie były nasze zadania?

  • Opracowanie sposobu na prezentacje stawek za przejazdy
  • Opracowanie pobocznych funkcjonalności pozwalających na przywiązanie użytkownika do produktu
  • Realizacja działań w praktyce w oparciu o praktyki UXUI Design

Jakie metody badawcze zastosowaliśmy?

  • Research

Bazując na use cases, które otrzymaliśmy od klienta zaczęliśmy przeglądać różne aplikacje, których główna funkcjonalność polega na kojarzeniu dwóch różnych miejsc/ miast/ obiektów. Niemniej zaczeliśmy od produktów opartych na zasadzie giełdy transportowej, które funkcjonują na runku USA. Pozwoliło nam to min. zbadać proces konfiguracji aplikacji oraz sposób na prezentacje konkretnych stawek.

  • Paper prototyping

Na tym etapie zaczęliśmy poszukiwać rozwiązań, które powinny spełniać założenia projektu oraz wymagania ze strony biznesu.

  • Guerrilla testing

Testowanie rozwiązań nakreślonych na etapie paper prototyping.

  • Wireframing

Nasze pomysły zaczęliśmy przenosić najpierw na papier z wykorzystaniem metody paper prototyping gdzie walidowaliśmy rozwiązania a następnie stopniowo przenosiliśmy pomysły najpierw na makiety low-fidelity a później hi-fi.

  • UI Design

Ostatnim etapem był UI design

Research

Research rozpoczęliśmy od produktów z branży transportowej dostępnych na rynku Amerykańskim. Tamtejsze rozwiązania rzuciły nam więcej światła na proces konfiguracji aplikacji oraz sposób prezentacji konkretnych stawek. Następnie skupiliśmy się na aplikacjach, które posiadały moduł kojarzenia dwóch różnych miast/ miejsc/ obiektów. Dzięki temu mogliśmy zaimplementować do tego projektu rozwiązania, które są znane i zrozumiałe dla użytkowników.

Wnioski

W kontekście głównej funkcji aplikacji polegającej na wycenie frachtu z punktu A do punktu B najbardziej zbliżoną funkcje wyszukiwania ma Google Flights dlatego bazując na tym rozwiązaniu zaczęliśmy szkicować pierwsze pomysły i na szybko testować oraz walidować nasze propozycje.

Paper prototyping

Poza wyceną frachtu, drugą najważniejsza funkcją są najlepiej opłacalne miejsca docelowe z punktu początkowego. Dzięki temu, jeśli kierowca ma kilka zleceń na transport szybko może sprawdzić, gdzie może zarobić najwięcej dzięki sugestiom aplikacji. Dodatkowo każde miejsce początkowe i docelowe zostaje sklasyfikowane jako te z tendencją wzrostową do stawek, spadkową lub przewidywaną stagnacją.

 

Dodatkowo kierowca powinien mieć również możliwość zapisania ulubionych tras i destynacji, porównania dwóch różnych tras, sprawdzenia jak wyglądały stawki na konkretnej trasie na przestrzeni od tygodnia do nawet kilku lat. Dodatkową funkcją jest radar pogodowy informujący o możliwościach występowania silnych burz i wiatrów na konkretnej trasie.

 

Dodatkowo kierowca powinien mieć również możliwość zapisania ulubionych tras i destynacji, porównania dwóch różnych tras, sprawdzenia jak wyglądały stawki na konkretnej trasie na przestrzeni od tygodnia do nawet kilku lat. Dodatkową funkcją jest radar pogodowy informujący o możliwościach występowania silnych burz i wiatrów na konkretnej trasie.

Wnioski

Pierwsze propozycje spełniały swoje zadanie i użytkownicy realizowali opracowane wstępnie scenariusze, ale odczuwali, że jest zbyt duży szum informacyjny co powodowało ich rozproszenie. Wobec tego wzięliśmy te uwagi do serca i postanowiliśmy uprościć interfejs. Oto jak wyglądały szkice po zmianach:

Wnioski

Druga seria testów przebiegła tak samo pomyślnie jak pierwsza, scenariusze były realizowane, ale tym razem druga grupa badanych nie wskazała problemu z czytelnością informacji. Było to dla nas zielone światło do następnego etapu.

Wireframing

Bazując na danych zebranych podczas poprzedniego etapu przeszliśmy do makietowania, którego celem było zbadanie pobocznych funkcji aplikacji pod kątem użyteczności i rozumienia przez użytkownika. Dodatkowym i bardzo ważnym aspektem było sprawdzenie, czy dodając mniejsze funkcjonalności nie straciliśmy pod kątem użyteczności na głównym core produktu.

Wnioski

Ten etap pod względem testów minął sprawnie, testowani nie zgłosili żadnych problemów a nasze obserwacje nie przyniosły niepokojących sygnałów. Elementem, który na tym etapie zmieniliśmy względem założeń zleceniodawcy był fakt kojarzenia miast. Opracowany przez firmę sytem polega na kojarzeniu rynków i przypisywania do nich stawek a nie do konkretnych miast. Każdy ze stanów ma swego rodzaju województwa, które pełnią rolę rynków. Naszą rekomendacją było to, aby nie pokazywać użytkownikom efektów wyszukiwania jako rynków a jako miasta, które automatycznie zostaną zmapowane do rynku w którym się znajdują. Nasza propozycja spotkała się z dużym uznaniem i właśnie w ten sposób pracowaliśmy dalej nad produktem.

UI Design

Bazując na feedbacku zebranym na etapie testów opracowaliśmy UI Design części poświęconej zbieraniu danych.

Prototyp

Podsumowanie

Zdobyliśmy nowe doświadczenia, pracowaliśmy z ludźmi, którzy w branży UX są od wielu lat i obserwują jak ten rynek się rozwija w USA i na całym świecie. Dodatkowym wspaniałym aspektem jest fakt, że zaprojektowaliśmy produkt z którego korzystają setki tysięcy użytkowników

Interesujące? Porozmawiajmy!

Patryk Jedynak

Business Lead & Product Designer